Societat Catalana de Matemàtiques   Universitat Jaume I   Universitat Politècnica de València   Universitat de València   Universitat d'Alacant   Societat d'Educació Matemàtica Al-Khwarizmi
Edició 2014
Edició 2015
Edició 2016
Edició 2017
Edició 2018
Edició 2019
Accés identificat


Suspensió de la Prova Cangur de la SCM (2021) - País Valencià

Pròrroga el termini de petició de devolució de quotes.

La data per demanar les devolucions de les quotes de la Prova Cangur PV 2020 es prorroga fins al 30 de novembre d’enguany. Per motius del tancament de l’any comptable, no es podran retornar més enllà d’aquesta data i quedaran en guaret per la propera edició.


La Comissió Cangur al País Valencià, formada per representants de les Universitats Jaume I de Castelló, la Universitat de València – Estudi General, la Universitat d’Alacant, la Universitat Politècnica de València i la Societat d’Educació Matemàtica de la Comunitat Valenciana “Al-Khwarizmi”; ha estudiat amb deteniment la situació plantejada respecte l’estat d’emergència sanitària. Per tal de tenir cura de la salut de les persones participants, atenent al caràcter totalment voluntari de la Prova Cangur i a les recomanacions de les persones expertes en sanitat, hem decidit suspendre la Prova al 2021 i esperar a que millore la situació i poder realitzar la Prova amb total normalitat a partir dels cursos següents.

Respecte dels diners que vau abonar com a inscripció per la realització de l’edició anterior, la del 2020 que també vam suspendre, com us vam comentar, ja havíem realitzat gairebé totes les despeses. Alguns centres vau deixar en guaret els diners de la inscripció per la realització de la d’aquest curs. Entenem que esteu en el vostre dret de reclamar la devolució íntegra d’aquesta quantitat pecuniària que ja vau avançar. Tanmateix, us oferim diferents possibilitats per incloure el vostre ajut en cobrir part de la despesa que vam efectuar. En qualsevol cas, al vostre compte del web de la Cangur tindreu un formulari per indicar-nos la vostra opció i les dades que necessitem. Aquest formulari l’emplenarà la persona responsable de la Prova Cangur del Centre. Així mateix, si no s’emplena abans del 30 de novembre s’entendrà que la inscripció resta en dipòsit per la propera edició de la Cangur quan la puguem realitzar. Ensems, sabeu que sempre està a la vostra disposició l’estat de comptes de la Prova. Us detallem les opcions que teniu al vostre abast:

  • Deixar en dipòsit la quantitat desemborsada enguany per la propera edició de la Cangur PV, que esperem que siga la del 2022. El curs esmentat ajustaríem la diferència en la variació de l’alumnat que pugueu tenir-hi.

  • La renúncia de part o de tota la devolució. D’aquesta manera ens ajudaríeu a sufragar part de la despesa que hem fet.

  • Retornar-vos la quota ingressada. Es faria pel mecanisme habitual, és a dir, per transferència bancària. Com que aquesta repercuteix en una petita despesa addicional us plantegem dues opcions:

    • Córrer vosaltres amb la despesa de la transferència (per vosaltres potser supose una petita quantitat, tanmateix l’acumulació d’aquestes quantitats suposa per la Comissió una despesa considerable i, més tenint en consideració que comptem amb molts pocs ingressos extra, més enllà de les vostres aportacions).

    • Córrer la Comissió Cangur PV amb aquesta despesa.

Per qualsevol dubte que pugueu tenir, contacteu amb els i les membres de la Comissió pels canals habituals.

Esperem que tingueu cura de vosaltres i de totes les persones que teniu al voltant i que seguiu les recomanacions de la comunitat científica i, en particular, de qui estudia l’evolució de la pandèmia. Si ens cuidem, cuidem a tota la societat. Volem reiterar el nostre agraïment a totes les companyes i a tots els companys que feu possible el desenvolupament de la Prova, parant un esment especial a l’alumnat i al seu professorat i famílies. I, cal repetir-ho un cop més, a totes les persones que ens atenen en aquests moments tan complicats, fent èmfasi en que cal reforçar granment, ara i sempre, els nostres serveis públics. Acabem amb l’emplaçament a l’edició del curs vinent que, esperem i desitgem, arribe a bon port.

Una abraçada, només puguem fer-nos-la, de moment a distància. Molta salut (ara més que mai) i molta força!

Endavant, sempre endavant!

Màrius Josep Fullana i Alfonso
Coordinador de la Prova Cangur al PV. En nom de la Comissió.
Accés identificat


Per contactar i fer aplegar observacions o suggeriments a la Comissió: Castelló - València - Alcoi i Comarques Centrals - Alacant

Informació general de la Prova Cangur: cangur@epsa.upv.es
Prova Cangur 2020 Societat Catalana de Matemàtiques

La Prova Cangur és un activitat impulsada per la societat internacional Le Kangourou sans Frontières, de la qual és membre la Societat Catalana de Matemàtiques que, per aquesta raó, és l'entitat titular del Cangur en llengua catalana

Conselleria d'Educació, Cultura i Esport